Contact info

DD sp. z o.o.
Twarda 44
00-831 Warszawa

Phone: +48 22 211 22 90
Adres email: bok@ddregistrar.pl

NIP: PL5272618389
KRS: 0000344684

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 30 000 PLN